Peuter & kleuter

Een aanbod van de vereniging dat speciaal is bedoeld voor de peuter van 1½ tot 4 jaar, die samen met papa en mamma of opa en oma, lekker wil gymmen in een 'echte' gymzaal. "Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net", zult u zeggen. Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

De peuters krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en de peuter meer zelfvertrouwen geven.

Lesrooster Ouder & Kind
Lesrooster Kleuters 

Kleuter gymnastiek

De kleuterles is voor kinderen van 3½ t/m 5 jaar. Elke les is weer anders. Alle aspecten van de motorische ontwikkeling komen aan bod. Er worden spelletjes gedaan waarbij de basisvormen van bewegen aan bod komen, zoals klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen, rollen, gooien en vangen.

Lees meer: Kleuter gymnastiek

Ouder en kind

Een aanbod van de vereniging dat speciaal is bedoeld voor de peuter van 1½ tot 4 jaar, die samen met papa en mama, opa, oma of oppas lekker komt gymmen in een 'echte' gymzaal. "Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net", zult u zeggen. Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

Lees meer: Ouder en kind

Aanvullende gegevens