Lidmaatschap en contributie

De contributiebedragen zijn gebaseerd op 1-wekelijkse training van 1 uur. In de vakanties worden geen trainingen gegeven. De contributie wordt maandelijks in rekening gebracht. Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal, zoals vermeld op deze pagina. Voor leden van wedstrijdgroepen, die extra trainingen volgen, gelden hogere bedragen, afhankelijk van het aantal extra trainingsuren.

Overzicht

Contributie

 Contributie recreanten Bedrag vooruit
per maand o.b.v.
automatische incasso
Bedrag per kwartaal
(ter info omgerekend)
 0 t/m 12 jaar 16,50 49,50
 13 t/m 17 jaar 18,25 54,75
 18 t/m 64 jaar 19,95 59,85
 Vanaf 65 jaar 19,50 58,50
 Twee uur les 30,00 90,00
 Ieder uur boven de 2 uur + 10,00
 Rustend lid 12,50 37,50
 Ondersteunend lid 7,50  22,50
 Inschrijfgeld jeugdleden 12,50
 Inschrijfgeld seniorleden 17,50
 Club van 100 vanaf 50,00 per jaar
 Vriendenclub O&O vanaf 25,00 per jaar
 Contributie selectie Bedrag vooruit
per maand o.b.v.
automatische incasso
Bedrag per kwartaal
(ter info omgerekend)
 Twee uur les 37,50  112,50
 Ieder uur boven de twee uur + 8,50

Selectieleden betalen een hogere contributie in verband met de hogere kosten voor deze groepen. Alle bedragen zijn in euro’s, zijn inclusief bondscontributie en gelden voor lessen en trainingen van één uur per week, tenzij anders aangegeven. De tarieven zijn op basis van betaling via automatische incasso. Bij een andere wijze van betaling, kan een toeslag in rekening gebracht worden.

Lidmaatschappen

Bijzonderheden

Rustend lidmaatschap
Bij zwangerschap, langdurige ziekte, studieverlof en dergelijke bestaat de regeling om rustend lid te worden. Men betaalt niet de hele contributie, maar een gereduceerd tarief van € 12,50 per maand. Zodra de lessen weer hervat kunnen worden, betaalt u geen inschrijfgeld, maar alleen de voor u geldende contributie. De maximale periode om rustend lid te worden is vastgesteld op 6 maanden. Wel moet u zelf bij het secretariaat doorgeven dat u rustend lid wordt, de reden en de verwachte herstelperiode. Heeft uw herstel langer nodig, overleg dan met het bestuur naar de mogelijkheden.

Ondersteunend lid
Wanneer het actieve lidmaatschap stopt en er dus niet (meer) wordt deelgenomen aan lessen bestaat de mogelijkheid om ondersteunend lid te blijven. Ondersteunende leden blijven lid van de KNGU en betalen een contributie van € 7,50 per maand.

Geldzaken

Contributie

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 12,50 voor jeugdleden en € 17,50 voor seniorleden.

Betalingsgegevens
Rabobank NL04 RABO 0377 5538 59, t.n.v. Gymn, Ver. O&O te Zwijndrecht

Bijdrage in de contributie
Ouders met een maandinkomen dat niet hoger is dan 140 % van het bijstandsniveau kunnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd (t/m 12 jaar) maximaal € 275,00 per jaar vergoeding krijgen voor contributie en/of sportkleding. Voor kinderen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs geldt een bedrag van € 790,00. U moet zelf contact opnemen met: Stichting Leergeld via (078) 6123 119 of www.leergelddrechtsteden.nl

Sportfonds 18+
Vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is als proef het Sportfonds 18+ opgericht. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sportfonds. Zo moet je niet meer dan 140% van het wettelijk sociaal minimum verdienen en kun je alleen een aanvraag indienen voor contributie/lesgeld van een sportclub of vereniging. Je kunt per kalenderjaar een bedrag van maximaal 300 euro aanvragen.

Lidmaatschappen

Lid worden of lidmaatschap opzeggen

Lid worden
Lid worden van O&O gaat eenvoudig. We kennen geen wachtlijst, en u kunt op elk moment beginnen. Alleen als een les te vol wordt kan er voor die bepaalde les een tijdelijke stop zijn. Om te kijken of een les of training is wat u zoekt kan er altijd vrijblijvend een gratis proefles worden gevolgd.

Zo kunt u samen met onze leiding bepalen wat het beste bij u of uw kind past. Lid worden gaat eenvoudig door het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen en daarna in te leveren bij de leiding op de les. U kunt ook een aanmeldingsformulier bij de leiding krijgen.

Lidmaatschap opzeggen
Het beëindigen van het lidmaatschap is formeel geregeld in artikel 8 van de statuten van de vereniging, klik hier om de statuten in te zien.

Opzeggen kan tot uiterlijk 14 dagen voor het einde van het kwartaal plaatsvinden.
Er kan dus alleen per kwartaal worden opgezegd, dit hangt mede samen met de per kwartaal verschuldigde kosten voor de bondscontributie.
Het stoppen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. Dit mag ook per mail via info@o-en-o-zwijndrecht.nl.