Nieuwsbrief

November 2020

Voorwoord van de voorzitter

Helaas moet ik dit voorwoord beginnen met een verdrietig bericht: op 25 oktober is Enrico Visser, trainer bij de jongens, en sinds 1975 lid van de vereniging, overleden. Voor de vereniging is dit een groot verlies. Enrico was een gewaardeerd trainer, die ook graag mee dacht over de visie van de vereniging. Wij wensen een ieder die hem mist heel veel sterkte!

COVID-19 heeft nog steeds grote invloed op ons leven, dus ook op onze sport. Eigenlijk gaat alles anders dan voor de komst van COVID-19. Dit vraagt veel aanpassingen, van ons allemaal. Wij zijn heel blij dat we ondertussen weer een aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen! Hier zijn wij heel blij, omdat de terugloop van het ledenaantal, onder invloed van COVID-19, voor onze vereniging grote zorgen over de financiële situatie van de vereniging bracht. Helaas zijn we met de komst van de nieuwe leden nog niet uit de zorgen. In deze nieuwsbrief geven wij dan ook graag een toelichting over de onmogelijkheid om onze leden te compenseren met betrekking tot de contributie. Wij hopen opnieuw op uw begrip!

 Geen compensatie van contributie
Door het vervallen of inkorten van lessen krijgen wij geregeld de vraag of er daarvoor financiële compensatie mogelijk is, daarom een korte verklaring hierover: als vereniging met een eigen pand hebben we te maken met een groot deel van de vaste lasten die niet dalen als er niet getraind worden. Dankzij het eigen pand hebben we wel het voordeel dat dit veel voordeliger is dan het huren van de gemeente, maar dat voordeel is al verwerkt in de contributie omdat we als vereniging geen winstoogmerk hebben. 

Door de Coronacrisis hebben we pas heel laat een Algemene Ledenvergadering gehad. Daarin hebben we de jaarrekening 2019 gepresenteerd met een behoorlijk verlies. Dit was met name toe te wijzen aan de selectiegroepen waar de gemiddelde groepsgrootte wat aan het afnemen is. Er was voor 2020 dan ook een behoorlijke contributieverhoging gepland om, als vereniging totaal, weer kostendekkend te kunnen werken.

In verband met Corona en de impact op de lessen hebben we echter besloten geen verhoging op de contributie door te voeren omdat we dat niet gepast vonden. Dit betekent dat we voor het eerst in onze geschiedenis een niet sluitende begroting hebben en dus accepteren dat we ook het jaar 2020 met een negatief resultaat afsluiten. Helaas is het niet verantwoord om nog meer compensatie te bieden omdat dit zou kunnen leiden tot een faillissement van onze club. De compensatie die we hebben geboden aan onze leden zit dus in het niet doorvoeren van de contributieverhoging die normaliter per 1 april 2020 had plaatsgevonden.

Jong Talenten Test (Selectietest)
We kunnen terugkijken op een geslaagde Jong Talenten Test. Er zijn veel talentjes geselecteerd en wij wensen iedereen heel veel succes en plezier toe!

Grote Clubactie
Ook dit jaar doen we weer mee en inmiddels zijn er al veel loten verkocht. Inleveren van de boekjes kan nog tot 22 november.

Rabo Clubsupport
Ook voor de Rabo Clubsupport stond O&O ingeschreven. Hiervan is de actieperiode inmiddels voorbij en de opbrengst bekend: € 1.029,66. Iedereen hartelijk dank die ons via deze weg gesteund heeft!

Nieuwe juryleden Turnen Dames
Anne Bezemer en Manon Verboom, beide turnsters van de 4e divisie, zijn geslaagd voor de jurycursus TD1. Wij wensen hun allebei veel plezier toe met het jureren in de toekomst.

Tessa de Vroomen geslaagd
Goed nieuws vanuit de afdeling RG, Tessa de Vroomen is geslaagd voor haar niveau 3 opleiding van de Ritmische Gymnastiek.
Wij wensen Tessa heel veel lesgeef plezier toe binnen de vereniging.

Sport- en Beweegakkoord
Sport is meer dan bewegen! Het is de basis voor gezondheid, mentale weerbaarheid, sociale activiteiten, vorming en kan ook zorgen voor een veilig omgeving. In Zwijndrecht willen we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen en dat iedereen kan bewegen op een manier die bij hem of haar past. Deze kans willen we iedereen in Zwijndrecht bieden en eventuele drempels zoveel mogelijk wegnemen. Daarom  hebben wij samen met sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente gewerkt aan een gezamenlijk Sport- en Beweegakkoord. 24 September 2020 hebben we onze handtekening gezet en dit is voor ons het officiële startsein om hier echt mee aan de slag te gaan! Samen gaan we ervoor zorgen dat iedereen in Zwijndrecht nog meer gaat bewegen! Bekijk ook de video met de compilatie van de ondertekening:  https://youtu.be/BE4RBijAkfw

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Wist u dat O&O al heel veel jaren een VertrouwensContactPersoon (VCP) heeft binnen de club? Maar wat doet eigenlijk een VCP? Voor welke onderwerpen kan je een VCP benaderen? Hierbij een korte uitleg:

Over het algemeen is de turnsport natuurlijk heel leuk; het is inspannend, ontspannend, mooi, krachtig, sierlijk, maar ook gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms gebeuren er dingen waardoor de lol er af gaat. Bijvoorbeeld als je wordt lastiggevallen, vervelende opmerkingen en grappen te horen krijgt of als er ongewenste aanrakingen zijn. Het is belangrijk dat er niets gebeurt dat jij niet wilt! Bij dit soort zaken kan het lastig zijn om er iets van te zeggen. Toch is het belangrijk dit wel te doen.  Blijf er niet mee zitten. Als iemand anders ook weet wat er gebeurt, kun je er samen iets aan doen.

Naar wie kan je dan toe?
Vertrouwenscontactpersonen zijn binnen sportverenigingen het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten.

Voor welke onderwerpen kan je bij een VCP terecht?
Heb je te maken met bijv. pesten, belediging, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, doping? Wil je iets vragen of vertellen, neem dan contact op.

Voor wie is de VCP bereikbaar?
Voor sporters, ouders, toeschouwers, vrijwilligers, begeleiders, trainers etc.

Wat doet een VCP?

De VCP luistert naar je verhaal, je kan dit in vertrouwen vertellen. Vervolgens kijken we welke acties genomen kunnen worden om tot een goede oplossing te komen. Bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie is de VCP binnen O&O? Esther Stoop stelt zich voor:
Ik ben Esther Stoop, woonachtig in Zwijndrecht, getrouwd met Peter en moeder van Merijn.

Ik ben al meer dan 40 jaar lid van O&O, heb zelf vroeger fanatiek wedstrijden geturnd, zowel individueel als in groepsverband. Wanneer het kon, deed ik mee aan de jaarlijkse uitwisseling met Norderstedt en heb ik deelgenomen aan een Gymnaestrada. Verder heb een aantal jaar bestuurswerk gedaan en heb ik ook gejureerd bij het meisjes/dames turnen. Op dit moment ben ik niet regelmatig op de vereniging. Ik beoefen het turnen zelf niet meer actief en mijn zoon is een fanatiek korfballer, dus ik sta regelmatig bij CKV Albatros langs de lijn. Maar turnen blijft ‘mijn ding’, O&O blijft ‘mijn cluppie’. Graag draag ik een steentje bij aan deze mooie vereniging. Heb je vragen, of wil je iets bespreken, neem dan gerust contact op!

Aanvullende gegevens