Nieuws

Skin in Motion nieuwe O&O-sponsor

Woensdag vond de ondertekening plaats van het sponsorcontract met Skin in Motion. Skin in Motion is met haar praktijk voor huid- en oedeemtherapie gevestigd aan de Burg. de Bruïnelaan 140 in Zwijndrecht.

Uniek in deze verbintenis is dat naast een deel sponsoring door Skin in Motion ook verbinding en samenwerking gezocht wordt in het aanbieden van een beweegprogramma voor de cliënten van Skin in Motion. 

Het plan is dat enerzijds cliënten van Skin in Motion na een testperiode aansluiting zullen vinden bij één van de vele sportgroepen die bij ons wekelijks hun les/training volgen. Anderzijds zal in nauwe samenwerking gezocht worden naar een specifiek les/trainingsuur voor de cliënten van Skin in Motion.

Het contract is ondertekend door de eigenaar van Skin in Motion – Sanne van Rooijen, onze voorzitter Pauline den Hartog en Marc van Alebeek, penningmeester van onze Business Club.

 

Beweegdiploma - 9 juni 2018

Zaterdag werden in de O&O-turnhal aan de Uilenvliet de vaardigheden van het beweegdiploma voor kleuters afgenomen. Onder grote belangstelling van ouders, opa’s en oma’s lieten de kleuters tal van hun eerder aangeleerde bewegingsvormen zoals duikelen, balanceren, springen, rollen, steunvormen, raddraaien, hinkelen enz. zien. Alle kleuters wisten de proef van bekwaamheid te doorstaan en kregen het Nijntje-beweegdiploma uitgereikt. Daarnaast ontvingen zij een cadeautje  en werden zij aan het eind getrakteerd op limonade

 

Waarom een Nijntje Beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar? 
In de eerste levensjaren vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. 

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. De KNGU zorgt ervoor dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar óók een beweegdiploma kunnen halen. 

G.V. O&O was één van de eerste vereniging die het beweegdiploma mocht doceren en afnemen.

 

Marit Boon geslaagd

Afgelopen weekend heeft Marit Boon, 14 jaar, in Hardinxveld-Giessendam examen gedaan voor de assistentencursus niveau-2. Marit is een trainster in de dop. Zij presenteerde zich goed voor de groep en liet zien dat zij over een goede vangtechniek beschikt.

Zij slaagde dan ook voor dit examen en kreeg het bijbehorende diploma uitgereikt.

Voorzitter Pauline den Hartog was als belangstellende aanwezig en overhandigde haar een bloemetje en een bonnetje.

Het bestuur feliciteren Marit van harte!!!!

Aanvullende gegevens