Business Club O&O

Club van 100

De ‘Club van 100’ is een bekend fenomeen bij veel sportverenigingen. Ook de gymnastiekvereniging O&O is ermee gestart. Het streven is om 100 leden te werven binnen de ‘Club van 100’. De bijdrage per lid is vastgesteld op € 50,- per jaar. Het is ook mogelijk gezamenlijk als lid op te treden (zie voorwaarden in het reglement).

Doelstellingen en verdere informatie zijn terug te vinden in het document ‘Club van 100 reglement’

Als de doelstelling – 100 leden voor de ‘Club van 100’ -  is bereikt, zal er een geweldige feestavond voor de leden van de ‘Club van 100’ worden georganiseerd!

Inschrijfformulier 'Club van 100'

Beste lezers,

om in te kunnen schrijven voor de 'Club van 100' is een formulier ontwikkeld. Dit formulier kan worden ingevuld op de computer en daarna geprint. Ook eerst printen en daarna met pen invullen is mogelijk. Stuur dan het formulier op naar het secrerariaat, Nel Kortman of geef het af aan Nel of deponeer het in de doos in de kantine van de Uilenvliet.

Het formulier: inschrijfformulier 'Club van 100' (PDF)

Periodieke schenking via de notaris

Een periodieke schenking via de notaris kan voor zowel de vereniging als voor uzelf gunstiger zijn dan een eenmalige bijdrage ieder jaar. Bij een schenkingsbedrag van minimaal 150 euro per jaar neemt de vereniging de notariskosten voor haar rekening.

In de brochure 'Club van 100...maak uw gift fiscaal aftrekbaar!' leest u er meer over. Natuurlijk is de sponsorcommissie altijd bereid uitleg te geven over de mogelijkheden.


Club van 100, eerste deelnemers gestart

De eerste pioniers voor de Club van 100 zijn gestart. Op dit moment nog niet groot in aantal, maar het begin is er! Wij hopen dat binnen en buiten de vereniging meer mensen O&O financieel een warm hart toe gaan dragen.

Ter herinnering: inschrijfformulieren zijn te downloaden via de link: inschrijfformulier Club van 100 (PDF) of in papieren versie te verkrijgen bij O&O (clubgebouw Uilenvliet).

De eerste deelnemers danken wij namens O&O via deze weg voor hun gift.


Aanvullende gegevens