Nieuws

O&O schrikt van misbruikmeldingen

De beschuldigingen van fysieke en psychische mishandeling door turntrainers zijn in de Nederlandse sportwereld als een bom ingeslagen. Hoe gaat een regionale gymnastiekvereniging als het Zwijndrechtse O&O, dat ook topsporters faciliteert, hier mee om?

,,Of ik verrast ben door de huidige ontwikkelingen?’’, herhaalt Judith Wehrmann Krieger, sinds 7 juli voorzitter van O&O, de haar gestelde vraag. ,,Ik heb de documentaire Athlete A (over gymnastes in de Verenigde Staten die werden misbruikt door sportarts Larry Nassar, red.) gezien. En dan zou het naïef zijn om te denken dat dit alleen in Amerika gebeurt. Je hoopt het uiteraard wel, maar hier schrik je natuurlijk toch van. Voor ouders zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat zij hun kinderen in een veilig sportklimaat afgeven. Het is ook schokkend dat het zo dicht bij huis gebeurt.’’

O&O, dat over een schitterende accommodatie aan de Uilenvliet beschikt, telt circa 850 leden. De club is thuis in alle facetten van de turnsport én bewegen. In de wedstrijdsport zijn de dames actief op divisieniveau en komen de heren in internationale wedstrijden uit. Bart Deurloo en Frank Rijken maken deel uit van het Nederlands team.

De Papendrechtse Naomi Visser turnt onder de vlag van O&O voor TeamNL, dat Heerenveen als thuisbasis heeft. Zij traint onder de omstreden bondstrainer Vincent Wevers, die door de KNGU inmiddels op non-actief is gezet. In Zwijndrecht werken KNGU-trainers met de heren. ,,En zij mogen dat ook gewoon blijven doen’’, stelt Wehrmann Krieger tevreden vast. O&O-trainer Rob Stout heeft Visser al laten weten dat zij altijd weer bij hem terecht kan.

Wehrmann Krieger voerde na alle uitlatingen over machtsmisbruik van turntrainers met haar bestuur intern overleg. ,,De vraag daarbij was: wat kunnen wij verwachten? Als nieuw bestuur was het voor ons ook best spannend. We hebben meteen een stuk op onze website geplaatst en ouders er nogmaals op gewezen dat ze het moeten melden wanneer er iets speelt. We hebben daarvoor ook een vertrouwenscontactpersoon, Esther Stoop. Zij is dit nu een jaar of negen en heeft nog nooit één melding gehad.’’

Wehrmann Krieger gaat er dan ook vanuit dat dit soort misstanden binnen O&O niet voorkomt. ,,Ouders hebben bij ons vanachter het raam trouwens prima zicht op wat er in de hal gebeurt. En er trainen ook altijd meerdere groepen samen. Het is mooi om te horen dat de kinderen in een club terechtkomen waar het wel goed gaat. Mijn voorgangster Pauline den Hartog zei dat O&O in turnland als een softe club wordt gezien. Dat is in dit geval niet negatief voor ons. Sterker, laten we blij zijn dat de club zo bekend staat.’’

Er heeft nog niet één ouder contact gezocht met het bestuur van O&O met vragen over de huidige commotie in de turnwereld. ,,En ik neem toch aan dat iedereen er inmiddels wel iets van heeft meegekregen, ook al ben je op vakantie’’, vertelt Edgar van de Crommert, die de portefeuille events en media beheert. ,,Maar blijkbaar is er vertrouwen in het veilige klimaat bij O&O. Al verwacht ik wel dat er, al was het maar uit interesse, alsnog vragen gaan komen.’’

Of de huidige situatie tot ledenverlies bij gymnastiekverenigingen gaat leiden, moet worden afgewacht. ,,Maar dit gaat wel specifiek over topsport. De kans dat jouw kind in die positie komt, is klein’’, aldus Wehrmann Krieger. ,,We hopen dat we zo’n goede naam hebben opgebouwd dat ons dit niet overkomt.’’ ,,En het kan ook positief uitpakken’’, vult Van de Crommert aan. ,,Door alle aandacht zal een slecht klimaat zeker aangepakt worden en veranderen."

AfsluitEvent 3e divisie selectie TD

De 3e divisie selectie Turnen Dames moest dit jaar helaas hun jaarlijkse kamp afzeggen i.v.m. Corona. Hiervoor in de plaats hadden ze een afsluitingsdag waarbij ze gingen klimmen bij Mountain Network en een bootcamp/obstacle run deden bij Gymforce One. Na deze sportieve activiteiten konden de turnsters genieten van een heerlijke bbq die gesponsord werd door Jumbo Zwijndrecht.

Koninklijke onderscheidingen bij O&O

In een buitengewone bijeenkomst zijn onze leden Bert van der Linden en Ronald Dingemanse voor hun lange staat van dienst koninklijk onderscheiden. Beiden zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Voor deze bijzondere gebeurtenis waren maar liefst drie burgemeesters in touw. De burgemeester Wouter Kolff uit Dordrecht was present voor de in Dordt woonachtige Ronald Dingemanse. De Ambachtse burgemeester Jan Heykoop was gekomen voor de Ambachter Bert van der Linden en omdat de uitreiking plaatsvond bij de Zwijndrechtse turnclub trad de plaatselijke burgemeester Hein van der Loo op als gastheer.
Na de welkomwoorden van voorzitter Pauline den Hartog en burgemeester Hein van der Loo kreeg burgemeester Wouter Kolff het woord en sprak hij Ronald Dingemanse toe.

Volgens de door hem ontvangen gegevens was Ronald in 1965 lid geworden van de club en had hij gedurende zijn lidmaatschap een grote staat van dienst opgebouwd. Naast het secretariaat van de Stichting O&O, waarin de turnaccommodatie is ondergebracht, is Ronald jarenlang jurylid geweest en heeft hij vele jaren deel uit gemaakt van de technische commissie, turnshowcommissie en de bouwcommissie voor de uitbreiding van het pand. En voor al deze verdiensten mocht hij namens de koning Ronald benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vervolgens was het de beurt aan burgemeester Jan Heykoop voor Bert van der Linden. Volgens zijn zegge deed Bert voor Ronald niet onder. Bert is bijna 60 jaar lid en heeft zich, naast een aantal bestuurlijke jaren, eveneens jarenlang verdienstelijk gemaakt in tal van commissies, zoals technische- turnshow- en jubileumcommissie. Bert is thans als penningmeester van de stichting O&O zeer actief met het wel en wee van de turnhal. Naast het financiële beheer is hij heel druk met alles wat te maken heeft met het onderhoud van gebouw en inventaris. En evenals Ronald werd Bert namens de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.Naast deze twee onderscheidingen werd van deze bijzondere gelegenheid gebruik gemaakt om Geertje Visser te huldigen. Gedurende vijftig jaar heeft zij binnen de club diverse taken vervuld. Naast de nodige jaren lesgeven maakte zij een aantal jaren deel uit van de technische commissie. Echter het leeuwenaandeel van haar vrijwilligerswerk was vooral gericht op haar jarenlange bemoeienissen met de barcommissie. Door voorzitter Pauline den Hartog werd zij vooral geloofd voor de vele lunches en diners die zij verzorgde voor grote partijen. Geertje kreeg voor al haar verdiensten de gouden verenigingsspeld opgespeld.

Aanvullende gegevens