Nieuws

Jubilarissen

In het weekend van 9 januari zijn de jubilarissen in het zonnetje gezet. Normaal gesproken gebeurt dit tijdens de nieuwjaarsreceptie, maar omdat deze vanwege Covid-19 niet door kon gaan, zijn de bestuursleden in tweetallen bij de jubilarissen langs gegaan en hebben hen persoonlijk - op gepaste afstand - bloemen en een KNGU speldje overhandigd.

Jan Valk is op 1 januari 1960 lid geworden van O&O, wat betekent dat hij al 60 jaar lid is van onze vereniging. Heeft binnen onze vereniging meerdere functies vervuld, zo is hij tweede voorzitter geweest van 1971-1975 en daarna algemeen bestuurslid geworden van 1975-1999. In 1994 is hij lid van verdienste geworden en in maart 1999 is hij erelid geworden. In de afgelopen jaren heeft hij ook nog diverse andere speldjes gekregen, zoals het speldje voor langdurig lidmaatschap, de zilveren dasspeld en de gouden speld.Marjan Groeneweg is op 29 juli 1970 lid geworden van O&O, ook zij is dus al 50 jaar lid is van onze vereniging. Marjan is nog iedere week actief bij de groep op dinsdagochtend, onder leiding van Marry van der End.

Rombout Speelman is op 1 maart 1970 lid geworden van O&O, wat betekent dat hij al 50 jaar lid is van onze vereniging. Rombout is nog iedere week actief bij de heren conditiegym onder leiding van Joop Visser.Robert Schellen is als 5 jarige jongen lid geworden bij O&O, hij heeft zowel op recreatief als selectie niveau geturnd. Hij heeft zijn passie voor de sport onder andere overgedragen aan beide dochters, die ook actief turnen bij de club.
Robert is op dit moment nog steeds actief binnen in de vereniging en zet zich voor de volle 100% in, zo maakt hij ook nog deel uit van de stichting en is behoorlijk actief met het onderhoudsteam om klussen uit voeren aan onze eigen accommodatie aan de Uilenvliet.Monique Verboom is op 1 januari 1980 lid geworden van de bond, eerst bij gymnastiekvereniging ’t Swin, maar in 2001 heeft zij de overstap gemaakt naar O&O. Hier is ze trainster van de bovenbouw van de 4e divisie. In juli 2020 is zij secretaris geworden binnen het bestuur.Hennie Wattimena is op 9 mei 1995 lid geworden van O&O, wat betekent dat ook zij 25 jaar lid is van onze vereniging. Hennie is momenteel ondersteunend lid, maar heeft jarenlang haar lessen gevolgd bij Wil in ’t Veld op de maandagmiddag.Leanne van Nes is op 1 oktober 1995 lid geworden van O&O; ook zij is 25 jaar lid is van onze vereniging. Leanne traint iedere dinsdagavond bij Joop Visser; een groep die het toestel turnen nog niet verleerd is.Martijn Kuikman is op 12 april 1995 lid geworden van O&O, ook hij is dus 25 jaar lid is van onze vereniging. Martijn heeft jarenlang op hoog niveau geturnd binnen turnen heren. Momenteel is Martijn ondersteunend lid.Rob van Bommel is op 20 februari 1995 lid geworden van O&O, wat betekent dat hij 25 jaar lid is van onze vereniging. Rob is nog iedere week actief bij de heren conditiegym onder leiding van Joop Visser.

Koninklijke onderscheidingen bij O&O

In een buitengewone bijeenkomst zijn onze leden Bert van der Linden en Ronald Dingemanse voor hun lange staat van dienst koninklijk onderscheiden. Beiden zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Voor deze bijzondere gebeurtenis waren maar liefst drie burgemeesters in touw. De burgemeester Wouter Kolff uit Dordrecht was present voor de in Dordt woonachtige Ronald Dingemanse. De Ambachtse burgemeester Jan Heykoop was gekomen voor de Ambachter Bert van der Linden en omdat de uitreiking plaatsvond bij de Zwijndrechtse turnclub trad de plaatselijke burgemeester Hein van der Loo op als gastheer.
Na de welkomwoorden van voorzitter Pauline den Hartog en burgemeester Hein van der Loo kreeg burgemeester Wouter Kolff het woord en sprak hij Ronald Dingemanse toe.

Volgens de door hem ontvangen gegevens was Ronald in 1965 lid geworden van de club en had hij gedurende zijn lidmaatschap een grote staat van dienst opgebouwd. Naast het secretariaat van de Stichting O&O, waarin de turnaccommodatie is ondergebracht, is Ronald jarenlang jurylid geweest en heeft hij vele jaren deel uit gemaakt van de technische commissie, turnshowcommissie en de bouwcommissie voor de uitbreiding van het pand. En voor al deze verdiensten mocht hij namens de koning Ronald benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vervolgens was het de beurt aan burgemeester Jan Heykoop voor Bert van der Linden. Volgens zijn zegge deed Bert voor Ronald niet onder. Bert is bijna 60 jaar lid en heeft zich, naast een aantal bestuurlijke jaren, eveneens jarenlang verdienstelijk gemaakt in tal van commissies, zoals technische- turnshow- en jubileumcommissie. Bert is thans als penningmeester van de stichting O&O zeer actief met het wel en wee van de turnhal. Naast het financiële beheer is hij heel druk met alles wat te maken heeft met het onderhoud van gebouw en inventaris. En evenals Ronald werd Bert namens de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.Naast deze twee onderscheidingen werd van deze bijzondere gelegenheid gebruik gemaakt om Geertje Visser te huldigen. Gedurende vijftig jaar heeft zij binnen de club diverse taken vervuld. Naast de nodige jaren lesgeven maakte zij een aantal jaren deel uit van de technische commissie. Echter het leeuwenaandeel van haar vrijwilligerswerk was vooral gericht op haar jarenlange bemoeienissen met de barcommissie. Door voorzitter Pauline den Hartog werd zij vooral geloofd voor de vele lunches en diners die zij verzorgde voor grote partijen. Geertje kreeg voor al haar verdiensten de gouden verenigingsspeld opgespeld.

Foto's Jubileumshow en Finalistenhuldiging

De foto's van de jubileumshow en de finalistenhuldiging zijn hier te vinden: 

Fotoalbum O&O

Aanvullende gegevens