Nieuwsbrief

Een overzicht van zaken die de komende maand actueel zijn. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks, en wordt ook in de verschillende lessen uitgereikt.

Maart 2020

Geachte leden, ouders, verzorgers, relaties, Alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar, wat nog zo jong lijkt, maar het zeker niet meer is. In dit nieuwe jaar zijn inmiddels vele individuele medailles gescoord door de wedstrijdsporters. Fijn ook dat er weer een aantal nieuwe leden zijn verwelkomd. Ik hoop dat u/je/uw kind zich snel thuis zult voelen bij de groep waar de les of training gevolgd wordt. Belangrijk aandachtspunt dat nu speelt is de forse bestuurswissel, waaraan momenteel hard wordt gewerkt (zie verder in deze nieuwsbrief en de bijlage). Heel veel werk wordt weer verricht door de lesgevers, trainers, juryleden, commissie- en werkgroepleden en de beide besturen. Uiteraard wensen we onze wedstrijdsporters heel veel succes bij al hun wedstrijden in de regio maar ook binnen en buiten onze landsgrenzen. Het is een hectische tijd, maar zeker ook een van veel sportplezier voor u en jou, die onze lessen wekelijks bezoeken. Daarom veel sportplezier gewenst!
Het bestuur

Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op woensdagavond 25 maart in de kantine van de turnhal aan de Uilenvliet. Aanvang: 20.00 uur. Per afdeling kan worden bepaald of de lessen wel of niet zullen doorgaan. Mocht u de vergadering willen bezoeken en in die week een vervangende les willen volgen dan kunt u bij uw lesgever informeren welke les voor u het meest geschikt is. We doen een beroep op alle leden om naar de Algemene Ledenvergadering te komen. Ouders zijn uiteraard ook van harte welkom.
De agenda ziet er alsvolgt uit:
1. Opening
2. Vaststellen notulen van de vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen jaarverslag secretariaat
5. Vaststellen jaarrekening van de vereniging
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen begroti ng voor het komende boekjaar
8. Aanpassing Huishoudelijk Reglement - art. 9 - donateur, rustend lid, ondersteunend lid
9. Benoeming bestuursleden *
10. Verenigingsbeleid - hoe verder
11. Toelichti ng sponsormogelijkheden 12. Werkprogramma voor 2020
13. Benoeming leden voor de kascommissie 14. Wat verder ter tafel komt, vaststellen datum volgende jaarvergadering
15. Rondvraag
16. Sluiti ng

* Pauline den Hartog (voorzitter) - aftredend en niet herkiesbaar Nel Kortman (secretaris) - aftredend en niet herkiesbaar Ton Poots (penningmeester) - aftredend en niet herkiesbaar joop Visser (bestuurslid, o.a. pr) - aftredend en niet herkiesbaar.

Voorzitter, penningmeester en secretaris moeten in functie worden gekozen: judith Wehrmann Krieger stelt zich kiesbaar als voorzitter - aftredend volgens het eerdere aftreedschema in 2022, Monique Verboom stelt zich kiesbaar als secretaris - aftredend volgens het eerdere aftreedschema in 202, Marc van Alebeek is niet aftredend, maar stelt zich kiesbaar als penningmeester - aftredend volgens het eerdere aftreedschema in 2023,Edgar van de Crommert stelt zich kiesbaar als bestuurslid evenementen/nevenactiviteiten.
Van eventuele (tegen)kandidaten ontvangen wij gaarne schriftelijke aanmelding, uiterlijk één week vóór de vergadering op het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T 078 619 42 30.

Mooi bericht
Afgelopen weekend troff en we onderstaand arti kel in de media: Door een amendement van Tweede Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP) worden basisscholen verplicht twee uur gymonderwijs per week te verzorgen. Dit is geen kleine wetswijziging, want niet eerder werd een urennorm voor een vak vastgelegd in de wet. Rudmer Heerema legt uit waarom het juist bij gym nodig was om in te grijpen. Hopelijk kan of zal deze wetswijziging gehandhaafd worden, gezien bij een groot aantal kinderen een motorische achterstand te zien is. En dat dit probleem hierdoor minder zal worden en kinderen weer gaan kiezen om deel te nemen aan de ‘georganiseerde’ sport. Bij O&O is ieder kind welkom!
Help mee tijdens “NLdoet” op 13 & 14 maart! Ook dit jaar is er weer de landelijke acti e waarbij verenigingen, stichtingen, etc. door vrijwilligers geholpen worden klussen uit te voeren. Ook onze vereniging heeft zich hierbij ingeschreven en wij hopen in de rij van uitverkoren clubs te komen. Bovenaan onze klussenlijst staan enkele verfklussen. Er hebben zich al enkele mensen “van buitenaf” aangemeld. Opgeven als deelnemer van NL-doet voor een ochtendje of een dagje klussen kan bij Pauline den Hartog via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T 078 676 74 51 of bij Nel Kortman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T 078 619 42 30. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via de leiding van de groep waar u traint of les heeft.
Zaterdag 14 maart starten we om 9.30 uur met koffie. Pauline den Hartog is hiervoor gastvrouw.

Finalistenhuldiging
Zaterdag 1 februari werd weer onze jaarlijkse finalistenhuldiging gehouden, de avond waarbij we sporters die een plek wisten te bemachtigen bij een nationale finale of deel mochten nemen aan een internationaal toernooi of wedstrijd, in het zonnetje zetten. Daarnaast bedanken we alti jd deze avond de trainers en juryleden en schenken we aandacht aan “de stoppers”!
Nel Kortman en Kevin den Uijl loodsten de grote groep aanwezigen door de avond, waarbij door fractievoorzitt er van D66 Sabine Schipper de vele prijzen werden overhandigd. Aanmoedigingsprijs TH - Bas Melkert Aanmoedigingsprijs TD - Vera Ammerlaan Aanmoedigingsprijs acro - duo Melissa de Vroome en Zoë van Rosmalen Aanmoedigingsprijs RG - Yselle Kleingeld Sportt alen TD - Ilse Standhardt Sportt alent TH - Gijs Franken Sportt alent RG - Giang Ly Sportvrouw TD - Vicky Vercauteren Sportman 2019 - Marti jn de Veer Sportvrouw RG - Rosalie van den Berg Sportploeg TH - seniorenteam 1e divisie (Thijs Oosterling, jens van der Helm, Thomas van der Helm, Bart de Ruiter, Luuk van de Broek en Dennis Swinkels) Sportploeg RG - Seniorengroep (Cheryl van der Perk, Mea Dijkstra, Estee Kraaijeveld, Rosalie van den Berg, Tessa van den Bergh en Lente Zwaal) Sportploeg acro - Mika Roza, Marije Goudriaan en Caithlyn van Rijswijk Sportploeg TD - Tuco team voorgeschreven oefenstof D1 (Nynke Mourik, Imara Kornelisse, Amber Wehrmann Krieger, Emma de Man, Bente van Winden) Superstar TH - Bart Deurloo Superstar TD - Naomi Visser
Zowel Bart als Naomi werden uiteraard veel succes toegewenst in hun komende voorbereidingstijd voor de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. De vereniging is uiteraard supertrots dat O&O voor de 2e keer aanwezig is ti jdens het grootste Sportevent ter wereld. Tegen de ti jd dat we de info ontvangen, zullen we uiteraard via onze site, FB, etc. de ti jden van de uitzendingen op de media aangeven.

Brainstormsessies
Eerlijkheidshalve gebied het ons te melden dat er een extreem laag aantal bezoekers aanwezig was tijdens de brainstormsessies, om te komen tot een nieuwe verenigingsstructuur in het kader van het vertrek van de vier bestuursleden uit ‘de oude garde’. Met de externe hulp van Arthur Hoogduin, Kees Kappetijn en Marcel Doodkorte is samen met zowel de vertrekkende, de zittende als enkele mogelijk aanstaande bestuursleden, een fraaie nieuwe structuur neergezet. Complimenten voor deze groep. Maar hoe nu verder? Verwijt naar de ‘de oude garde’ was dat zij ‘te veel’ uitvoerende taken op zich hadden genomen, hetgeen zeker moet veranderen! Met meer mensen met elk een kleinere taak blijft voor iedereen leuk en te doen! Binnenkort krijgt u als lid en/of als ouder van een lid een flyer in zowel papieren als digitale versie. Wij vragen u op de flyer aan te geven op welke manier u de vereniging wilt helpen de club te blijven die ze nu is! Bij onze vereniging hebben we tot nu toe geen verplichting gekend om de club te kunnen helpen bij het voortbestaan. Hiervan hopen wij dat dit ook zo kan blijven. Maar dan vragen wij u nadrukkelijk ‘zelf’ aan te geven waarmee u ons wilt en/of kúnt helpen. De flyer geeft een ruime indicatie van hetgeen zoal als taken nodig is. Wordt een taak of klus niet genoemd en vindt u dat die wel op het overzicht thuishoort, schroom dan niet ons dit te melden.
Er zijn 3 manieren om ons te informeren:
• Door een e-mail te sturen naar Kees Kappetijn via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Door handmatig op de flyer aan te geven welke taak u wilt uitvoeren
• Door bij uw of de lesgever of trainer van uw kind aan te geven wat u zou kunnen betekenen.
Contact opnemen met één van de huidige bestuursleden behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Het vervolg hierop zal zijn dat alle gegevens in een overzicht geplaatst worden, waarna een bijeenkomst zal worden gehouden om bredere informatie te geven over de te volgen werkwijze. Uiteraard wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 maart ruim aandacht besteed aan de ‘move’.

Turnen heren
7 en 8 maart - Waddinxveen. De 1/8 finale 3e divisie - keuze oefenstof, de 1e kwalificatiewedstrijd 2e divisie - keuze oefenstof en de 1e kwalificatiewedstrijd 1e divisie voorgeschreven oefenstof. Hieraan nemen deel: Omar F’touh, Braylin Timas Soares, Micha Broere, Soulaiman Tajjiou, Salaheddine Benchikhi, Levi Pot, Robin Renema, Koen Kappeti jn, Luuk van Waaij, jelle van der Zouwen, Siebe Biemond, Fjodor Massie, Olivier Kijkuit, Sti jn Ammerlaan, Riyanto Sodihardjo, Joëwi Schilperoort, Frank Scheffer, Daan Vlasblom, Paul de jongh, Gijs Zijderveld, Tristan Massie, Bodi Winkler, Sebasti aan Pel, Ian Wever.

5 t/m 9 maart - Junior Trophy - Baku- Azerbaijan Namens Nederland worden onze mannen Martijn de Veer en Jordi Hagenaar afgevaardigd.

12 t/m 15 maart - World Cup - Baku - Azerbaijan. Hierbij zullen wij vertegenwoordigd zijn door Bart Deurloo en Frank Rijke.

18 t/m 21 maart - World Cup - Doha - Qatar. Ook hier zullen Bart Deurloo en Frank Rijke acte de présence geven.

21 en 22 maart - Ede. De kwartfinale 3e divisie, kwartfinale 2e divisie voorgeschreven oefenstof, 2e kwalificatiewedstrijd - keuze oefenstof en 1e kwalificatie wedstrijd - talentendivisie. Hieraan nemen deel: Daan Vlasblom, Paul de Jongh, Gijs Zijderveld, Tristan Massie, Bodi Winkler, Sebastiaan Pel, Ian Wever, Kian Olthof, Dani Coret, Lucas van de Kieboom, jayden Paton. Deelname van de andere turners is o.a. afhankelijk van het resultaat op 7 en 8 maart in Waddinxveen. Het kan ook nog zo zijn dat men op een andere wedstrijddag wordt ingepland.

Van de KNGU Na een eerste serie van testen tijdens de nationale trainingen zijn Jordi Hagenaar en Martijn de Veer geselecteerd voor de trajectselectie ter voorbereiding op het jeugd EK. Zij gaan zich met deze groep de komende maanden voorbereiden op het JEK. Uiteindelijk zullen er vijf turners afreizen naar het JEK dat eind mei plaats vindt in Baku. Jordi en Martijn zullen ter voorbereiding samen met Jeroen Jacobs van 5 t/m 9 maart deelnemen aan de Junior Throphy in Baku. Frank Rijken heeft op zondag 23 februari met een score van 13,733 een zesde plek op brug behaald tijdens de World Cup in Melbourne. Frank zal samen met clubgenoot Bart Deurloo de komende maand deelnemen aan de World Cups in Baku (12 t/m 15 maart) en Doha (18 t/m 21 maart).

Rommelmarkt
Op zaterdag 18 april a.s. organiseren wij van 10.00 tot 13.00 uur in en rondom onze turnhal aan de Uilenvliet de jaarlijkse rommel-, kleding- en boekenmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt aan het materiaalfonds. Allerlei gebruikte spullen, boeken, platen, speelgoed, nog draagbare kleding etc. zijn van harte welkom.
Dit alles kan op dezelfde locatie worden ingeleverd op dinsdag 14 april en donderdag 16 april tussen 19.00 en 20.30 uur. Beide coördinatoren Netty Pijl en Alice de Jong zijn, na vele jaren, gestopt met de coördinatie van dit evenement. We zijn daarom nog op zoek naar 2 of 3 nieuwe mannen of vrouwen, die naast de dag ook de voorbereidingen voor hun rekening willen nemen. Wie deze uitdaging wel ziet zitten, kan contact opnemen met Nel Kortman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T 078 619 42 30 of met Pauline den Hartog via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T 078 676 74 51. De Rommelmarkt zorgde ieder jaar voor een mooi bedrag in de verenigingskas. Helpt u mee?

Foto’s O&O 100 jaar op de website
Op onze site treft u de foto’s van ons jubileumjaar. Als u onze site o-en-o-zwijndrecht.nl bezoekt, treft u links onderaan de knop fotoalbums. Klik dan op het gewenste item.

Nationaal Comité 4 en 5 mei
Op 5 mei 2020 mogen we 75 jaar vrijheid in Nederland vieren. Een mijlpaal die we in Zwijndrecht op allerlei manieren vorm zullen geven. Een bijzonder moment bij de start van Bevrijdingsdag 2020 is het ontsteken van het bevrijdingsvuur bij het gemeentehuis. Dit vuur wordt om middernacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen en zal in de nacht hardlopend naar alle hoeken van het land gebracht worden, dus ook naar Zwijndrecht. Stichting Comité 4 en 5 mei zal het ophalen van het bevrijdingsvuur in Wageningen organiseren i.s.m. vrijwilligers vanuit diverse (sport)verenigingen. Een kernteam is gevormd, nu zoeken we nog voor diverse taken op die dag vrijwilligers. Denk aan het rijden van de busjes gedurende de nacht, het verzorgen van de lopers met eten/drinken, EHBO’ers, klaarmaken van het ontbijt van de lopers op 5 mei in Zwijndrecht, bijhouden van blog/vlog voor de thuisblijvers enz. En natuurlijk sporters die in estafett evorm de route gaan afleggen. Kun je 5 km hardlopen? Doe dan namens jouw vereniging mee aan dit toffe evenement! Kijk voor meer info of aanmelden op www.o-en-o-zwijndrecht.nl of bevrijdingsvuur.nl/bevrijdingsvuurestafette.

Holland's Got Talent!
Voor de grootste en meest gevarieerde talentenjacht van Nederland is de zoektocht gestart naar het meest verrassende talent van het land. Deze te gekke show is voor zang, dans en variété, voor jong én oud. Iedereen is welkom bij het RTL4-programma: ‘Holland’s Got Talent’! De winnende act gaat naar huis met een bedrag van maar liefst 50.000,- euro! Wil jij schitt eren op het grootste open podium van Nederland? Wacht niet te lang en meld je aan via: www.rtl.nl/hgt. Ken jij een bijzonder talent dan mag je het ti pformulier invullen op de website.

Vast noteren!
16 mei - Nijntjediploma turnen in de Uilenvliet - alle kleutergroepen
4 juli - onderlinge wedstrijden / clubkampioenschappen - Uilenvliet - alle recreantengroepen met aansluitend - minishow - dansafdeling - in de RG-hal.
Nadere info volgt tegen die ti jd.

Agenda
5 t/m 9 maart junior Trophy - Baku
7 en 8 maart Finale en kwalificatiewedstrijden - Waddinxveen TH
7 en/of 8 maart Districtswedstrijd - Instap en Pupil 1 D1 - Voorburg
12 t/m 15 maart World Cup - Baku
13 en 14 maart NLdoet
18 t/m 21 maart World Cups - Doha
21 en 22 maart Kwartfiinales TH - Ede
25 maart Algemene Ledenvergadering
10 t/m 13 april Paasvakantie
18 april Rommelmarkt
27 april t/m 9 mei Meivakantie
29 april t/m 3 mei Europese kampioenschappen
16 mei Nijntjediploma turnen
21 mei Hemelvaart 1 juni Pinksteren
4 juli Onderlinge wedstrijden / clubkampioenschappen

Aanvullende gegevens