Opening tentoonstelling 100 jaar O&O

Het was “een volle bak” in de Oudheidskamer de Vergulde Swaen in Zwijndrecht, waar ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de gymnastiek- en turnvereniging een tentoonstelling is samengesteld uit 100 jaar.
In de oudheidskamer is slechts ruimte voor 40 aanwezigen. Omdat alle plaatsen benut waren was het een drukte van belang. Vertegenwoordigers vanuit de KNGU, Gemeenteraad, sponsoren, besturen maar ook de 4 ereleden van de vereniging Jan Valk, Corrie van der Velde, Wil in’t Veld en Lenie Tempelaar troffen elkaar in de sfeervolle ambiance van de Vergulde Swaen.
Na een welkom door voorzitter Kees Klootwijk van de Oudheidskamer, was het woord aan Pauline den Hartog de voorzitter van O&O. Zij benadrukte de vele families die door de jaren heen het lidmaatschap bij de club hebben overgedragen van vader, moeder naar de kinderen en later zelfs naar de kleinkinderen; de huidige generatie actieve sporters van de club.
Ook belichte zij het reeds jarenlang aanwezig zijn op het internationale toneel binnen de zo mooie gymnastiek- en turnsport. Juist op het moment dat de voorzitter dit facet belichtte, kwam de allereerste ritmisch gymnaste binnen, die in 1978 vanuit O&O Nederland mocht vertegenwoordigde bij het Wereld Kampioenschappen in Madrid, Astrid Tempelaar. De club is in de vele jaren uitgegroeid tot een vereniging binnen de Zwijndrechtse grenzen steeds weer nieuwe beweegmogelijkheden creëert om Zwijndrecht verantwoord en betaalbaar te kunnen laten sporten.
Na het onthullen van de jubileumvlag door erelid Lenie Tempelaar, werd in kleine groepen de tentoonstelling bezocht, die was samengesteld door Netty Pijl, Joop Visser en Wil in”t Veld onder de bezielende leiding van coördinator exposities: Klazien Odekekerken.


Voor de vereniging een mooie start van de 10 evenementen die ter gelegenheid van 100 jaar O&O, verdeeld over het jaar worden georganiseerd.

Historische fietstocht en high tea

Het kan bijna geen toeval zijn, maar zeker frappant is dat j.l. zaterdag precies 100 leden zich hadden aangemeld om deel te nemen aan de historische fietstocht.

In het teken van 100 jaar bewegen voerde de fietstocht, vanuit het thuishonk van de club aan de Uilenvliet, langs een zestal voor de club historische plekken, die leidde naar Oudheidskamer de Vergulde Swan, waar de tentoonstelling werd bezocht.

 

Omdat de bezoekersruimte in de Vergulde Swaen te klein is om alle fietsers tegelijkertijd te ontvangen, mochten de groepen met tussenpozen van 10 minuten vertrekken. Dit zorgde voor een langgerekt lint van fietsers door Zwijndrecht.

In de Oudheidskamer waren de och’s en aha’s niet van de lucht, bij het zien van de vele oude albums, medailles, oude apparaten, kleding, enz.  Zeker ook de filmbeelden en foto’s van weleer trokken veel belangstelling.

Terug in de Uilenvliet stond er voor alle 100 deelnemers, een door de dames van de barcommissie zelf bereide, High Tea te wachten. Met een luid applaus voor de organisatoren en de cateringkwaliteiten werd dit evenement afgesloten.

10 Wereld Gymnaestrada's

De Wereld Gymnaestrada is een internationaal gymnastiekevenement dat net als de Olympische Spelen elke vier jaar georganiseerd wordt in een ander land.

Een echt turnfeest waarbij turners/turnsters van jong tot oud van de gehele wereld bijeen zijn om zelf te demonstreren (in groepsverband), alsmede de demonstraties van elkaar te bekijken. Een uniek en fantastisch gebeuren met een sfeer van verbroedering, wat je niet snel vergeet.

Op aandringen van de Nederlander Johan Sommer werd in 1950 door de internationale gymnastiekfederatie FIG besloten de Wereld Gymnaestrada op te nemen in het officiële programma van de FIG. De allereerste Wereld Gymnaestrada werd in 1953 in Rotterdam georganiseerd voor 5.000 gymnasten uit 14 landen. 

Dit zes dagen durende festival is sindsdien alleen maar uitgebreid. De Wereld Gymnaestrada bestaat louter en alleen maar uit demonstraties, zonder wedstrijdelement. Dit maakt de Wereld Gymnaestrada tot een uniek sportevenement. Er zijn verschillende disciplines te zien, onder andere rope skipping, rhönrad, trampolinespringen, dans, acrogym, aerobics, gymnastiek en groepsspringen. Het doel van de Wereld Gymnaestrada is om mensen met eenzelfde passie uit heel de wereld bijeen te brengen. Wat begon met 14 verschillende landen en ongeveer 5000 deelnemers, groeide uit tot een festiviteit met 55 verschillende landen en 21.000 deelnemers.

Programma

Een Wereld Gymnaestrada wordt geopend met een grote openingsceremonie, waarin het gastland een show opzet. De daaropvolgende dagen zijn er heel de dag door optredens in de centrale hallen. Buiten deze hallen worden er ook ‘city performances’ georganiseerd in de omliggende dorpen, deze vinden meestal in de open lucht plaats. Er worden ook nationale avonden georganiseerd, waar elk land zijn specialiteiten tentoon kan spreiden en zijn kunsten kan laten zien. 's Vrijdags is er het FIG-gala, hier treden de creatiefste groepen nog een laatste maal op. De Wereld Gymnaestrada wordt uiteindelijk afgesloten met een sluitingsceremonie, waarin het gastland van de volgende Wereld Gymnaestrada ten slotte een show geeft.

O&O DEELNAME

Vanaf 1982 heeft O&O aan iedere Wereld Gymnaestrada deelgenomen. Dit betekent dat wij  aanstaande zomer voor de tiende keer vertegenwoordigd zullen zijn bij de Wereld Gymnaestrada.

In vele gevallen namen wij deel aan de massale nationale (buiten)demo’s, hadden wij ons aandeel in de nationale avonden maar verzorgden wij ook met succes eigen verenigingsoptredens.

Van iedere Gymnaestrada vindt u hieronder een korte impressie;

Lees meer: 10 Wereld Gymnaestrada's

De O&O Jubileumkrant

Eind februari 2019 heeft O&O in samenwerking met het weekblad 'De Brug' een jubileumkrant uitgebracht.

De digitale versie kunt u lezen door op het voorblad te klikken.

Aanvullende gegevens