Peuter & kleuter

Kleuter gymnastiek

De kleuterles is voor kinderen van 3½ t/m 5 jaar. Elke les is weer anders. Alle aspecten van de motorische ontwikkeling komen aan bod. Er worden spelletjes gedaan waarbij de basisvormen van bewegen aan bod komen, zoals klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen, rollen, gooien en vangen.

Op verschillende manieren leren de kleuters zo hun evenwicht te bewaren en inzicht te krijgen in de ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast kunnen de kinderen hun energie kwijt, leren ze met andere kinderen rekening te houden en krijgen ze meer zelfvertrouwen. 

Bij kleutergymnastiek komen de kinderen alleen, dus zonder ouders gymmen. De leidster zorgt ervoor dat er voldoende begeleiding is bij de toestellen. Naast toestellen worden er ook liedjes en dansjes gedaan en gegymd met hanteermateriaal.

Aanvullende gegevens