Conditie en fitness

Sportoverdag

De lessen zijn bedoeld voor dames en heren die in het verleden aan sport hebben gedaan of juist tot inzicht zijn gekomen dat een uurtje bewegen een must is om in conditie te blijven. Door middel van een breed scala aan oefeningen de conditie op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren.

Alle bewegingsonderdelen die gebruikelijk zijn in bewegingslessen binnen de gymnastieksport komen aan bod. Ook het werken op of aan zogenaamd kleine gymnastiekmaterialen komt aan de orde. Daarnaast worden balspelen in het programma opgenomen.
De te gebruiken materialen zijn een logisch gevolg van het onderwerp van een les. Er is een breed scala van materiaal aanwezig, wat bij toerbeurt wordt gebruikt.

Er is een wekelijks veranderend programma, waarbij vele vormen van bewegen aan de beurt komen. Veel aandacht is er voor specifieke spierversterkende oefeningen. Kracht, lenigheid, coördinatie,  uithoudingsvermogen, alles komt aan bod! Uiteraard wordt iedere les begonnen met een warming up en afgesloten met een cooling down.

De muziek die tijdens een deel van de lessen wordt gebruikt, dient ter ondersteuning van de uit te voeren oefeningen en zal worden aangepast aan het tempo van de bewegingen.

Organisatie
Deze les valt onder auspiciën van de Gemeente Zwijndrecht. De kosten bedragen € 4,00 per les en dienen cash aan de lesgeefster te worden voldaan.

Wanneer u deze les volgt bent u geen lid van Gymnastiekvereniging O&O.


Aanvullende gegevens