Recreatiesport (gymnastiek)

Ladies Gym

De lessen zijn bedoeld voor dames die in het verleden aan sport hebben gedaan of juist tot inzicht zijn gekomen dat een uurtje bewegen  een must is om in conditie te blijven. Doel van de lessen is om door middel van een breed scala aan oefeningen de conditie op peil te houden en zo mogelijk te verhogen.

Alle bewegingsonderdelen die gebruikelijk zijn in bewegingslessen binnen de gymnastieksport komen aan bod. Ook het werken op of aan zogenaamd kleine gymnastiekmaterialen komt aan de orde.

De te gebruiken materialen zijn een logisch gevolg van het onderwerp van een les. Er is een breed scala van materiaal aanwezig, wat bij toerbeurt wordt gebruikt.

De inhoud van de lessen is elke week anders, waarbij vele vormen van bewegen aan de beurt komen. Veel aandacht is er voor specifieke spierversterkende oefeningen. Kracht, lenigheid, coördinatie,  uithoudingsvermogen, alles komt aan bod! Uiteraard wordt iedere les begonnen met een warming up en afgesloten met een cooling down.

Muziek die tijdens een deel van de lessen wordt gebruikt, dient ter ondersteuning van de uit te voeren oefeningen en zal worden aangepast aan het tempo van de bewegingen.


Aanvullende gegevens