Recreatiesport (gymnastiek)

Springgroep

Tijdens de les van de springgroep worden verschillende acrobatische en sprongelementen aangeleerd en verbeterd. Doel is om de springtechniek, zowel op de lange mat als met diverse sprongsituaties, onder de knie te krijgen en/of uit te bouwen. 


In de les wordt gebruik gemaakt van verschillende situaties, waarbij basiselementen als een koprol (voor de salto) en de ligsteun (bijv. voor de handstand en overslag) worden verbeterd om vervolgens op correcte wijze bijv. de salto uit te kunnen voeren. De basiselementen worden meestal onopvallend verwerkt in de les, zodat de deelnemers onbewust actief bezig zijn met de basis van het turnen.

Bij de springgroep wordt met name gebruik gemaakt van materialen zoals de lange mat, dikke matten, kleine matjes, trampolines, de kast en een enkele keer de springplank.

De indeling van een les is als volgt:

  • warming-up (in de vorm van een estafette, circuitje of een (tik)spel)
  • opbouw toestelsituaties (in samenwerkingsverband)
  • toestellen (beginnen met de basis, langzaam uitbouwen)
  • gezamenlijk springgedeelte
  • afsluitend gesprek en/of spelletje

Tijdens de training wordt er geen gebruik gemaakt van muziek. Wel wordt er eens in de zoveel tijd getraind op het synchroon springen, waarbij de deelnemers zelf het startmoment mogen bepalen door in hun handen te klappen.


Aanvullende gegevens