Jaarverslag 2020

De Balans en Resultatenrekening over het jaar 2020 vindt u Hier.
Het Jaarverslag 2020 volgt na de Algemene LedenVergadering.