Algemene informatie

Contributie

De contributie bedraagt € 45,75  t/m 12 jaar, € 50,85 voor 12 t/m 17 jaar en € 55,95 voor 18 jaar t/m 64 jaar en € 54,70 voor 65 jaar ouder per kwartaal. De contributiebedragen zijn gebaseerd op 1 wekelijkse training van 1 uur, in de vakanties worden geen trainingen gegeven. De contributie moet in vier gelijke delen per kwartaal worden betaald.

Voor leden van wedstrijdgroepen die extra trainingen volgen gelden hogere bedragen, afhankelijk van het aantal extra trainingsuren. 

 Leeftijdsgroep

 Bedrag per maand*

 Betaling per kwartaal,
automatische incasso
 t/m 12 jaar

15,25

45,75
 13 t/m 17 jaar

 16,95

50,85
 18 jaar t/m 64 jaar  18,65

55,95

 65 jaar en ouder 18,25 54,70
 Extra les 7,65  22,95
     
 Rustend lid 10,00 30,00
 Ondersteunend lid 7,00 21,00
 Club van 100    vanaf 50,00 per jaar
 Vriendenclub O&O    vanaf 25,00 per jaar

Alle bedragen in Euro's, inclusief bondscontributie. De bedragen gelden voor lessen en trainingen van één uur per week en bij automatische incasso. 

 

Rustend lidmaatschap:
Bij zwangerschap, langdurige ziekte, studieverlof en dergelijke bestaat de regeling om rustend lid te worden. Men betaalt niet de hele contributie, maar een gereduceerd tarief van € 10,00 per maand. Zodra de lessen weer hervat kunnen worden, betaalt u geen inschrijfgeld, maar alleen de voor u geldende contributie. De maximale periode om rustend lid te worden is vastgesteld op 6 maanden. Wel moet u zelf bij het secretariaat doorgeven dat u rustend lid wordt, de reden en de verwachte herstelperiode. Heeft uw herstel langer nodig overleg dan met het bestuur naar de mogelijkheden. 

Ondersteunend lid:
Wanneer het actieve lidmaatschap stopt en er dus niet (meer) wordt deelgenomen aan lessen bestaat de mogelijkheid om ondersteunend lid te blijven. Ondersteunende leden blijven lid van de KNGU en betalen een contributie van € 7,00 per maand.

 

Voor extra uren gelden afwijkende bedragen.

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10,00 voor jeugdleden en € 15,00 voor seniorleden.

* Bedrag per maand, betaling uitsluitend per kwartaal in de eerste twee weken van het kwartaal.

Betalingsgegevens

Het heeft onze voorkeur de contributiebetaling te laten plaatsvinden per automatische incasso. Dat is voor u gemakkelijk en bespaart ons enorm veel werk. Bij het opzeggen van het lidmaatschap stopt de incasso automatisch.

Rabobank NL04RABO0377553859, t.n.v. Gymn, Ver. O&O te Zwijndrecht

Bijdrage in de contributie

Ouders met een maandinkomen dat niet hoger is dan 120 % van het bijstandsniveau kunnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd (t/m 12 jaar) maximaal € 250,00 per jaar vergoeding krijgen voor contributie en/of sportkleding. Voor kinderen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs geldt een bedrag van € 750,00. U moet zelf contact opnemen met:


Lid worden

Lid worden gaat eenvoudig door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de leiding op de les.


Beëindigen lidmaatschap

Bedanken als lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat,

Opzeggen kan tot 14 dagen voor het einde van het kwartaal plaatsvinden. Er kan dus slechts per kwartaal worden opgezegd.


 

Aanvullende gegevens