Nieuws

Veel waardering op de nieuwjaarsreceptie

Het is een goed gebruik om tijdens onze nieuwjaarsreceptie niet alleen terug te kijken op het afgelopen jaar en de verwachtingen van 2020 te benoemen, maar ook worden bij deze receptie de jubilarissen van de 100-jarige club onderscheiden. Maar op de laatst gehouden nieuwjaarsreceptie was er nog veel meer te huldigen, te vieren en te bedanken.

In de terugblik op het afgelopen jubileumjaar paste het dan ook om een aantal mensen te benoemen tot Lid van Verdienste. Deze uitreiking vindt bij de vereniging slechts plaats ten tijde van een lustrum c.q. jubileumjaar. De namen van maar liefst 20 nieuwe leden van verdiensten zullen worden bij gegraveerd op de etsplaat, waarop de namen van de reeds eerder benoemde Leden van Verdienste staan vermeld.
Tot lid van verdienste zijn benoemd: Arnold in ’t Veld, Eddy Mol, Esther Stoop, Henk Heuvink, Ineke Mol, Joyce van Cappellen, Elise Carton, Karin de Jong, Karlijn Overgaauw, Kees Molendijk, Lindy Nijman, Marcel Geurts, Monique Verboom, Liesbeth Jonkergouw, Ramona Stook, Remon Rooij, Rob Stout, Ron van Kempen, Stephanie van Cappellen, Stephanie Schoonbeek en Ton Poots.

De avond werd ook gebruikt om leden, die zich vele jaren verdienstelijk hebben gemaakt binnen de club, dankjewel te zeggen en te voorzien van een passend aandenken. Voorzitter Pauline den Hartog bedankte Alice de Jong en Netty Pijl voor de vele jaren dat zij de Rommelmarkten hebben georganiseerd. Astrid van Cappellen werd gecomplimenteerd door haar vele jaren redactie voeren van de maandelijks uitkomende nieuwsbrief. Ook Margreet van Waveren en Geertje Visser ontvingen een cadeau en werden na vele jaren als barcommissielid uitgezwaaid.

Bijzondere waardering ontving ook de twintig man/vrouw tellende Jubileumcommissie, die in 2019 maar liefst 15 evenementen heeft georganiseerd om alle 1000 leden in de gelegenheid te stellen het 100-jarig jubileum te vieren. Speciale complimenten hierbij voor de keukenbrigade die alle bezoekers van de jubileumevenementen, het gehele jaar door, van maaltijden, hapjes en drankjes hebben voorzien.

Het hoogtepunt van de avond werd gevormd door de vele jubilarissen die de vereniging ieder jaar huldigt: 60 jaar lid zijn Corrie Valk-Vliegenthart, 50 jaar lid Robert Schellen en Jan Speelman. Het 40 jaar lidmaatschap werd gevierd met Rita Vogelaar en Beb Hoekstra. Voor laatst genoemde was het een dubbel jubileum. Beb is niet alleen 40 jaar lid maar is even zo veel jaren als lesgever verbonden aan onze club. Lessen die zij al 40 jaar met hart en ziel gaf en nog steeds geeft. Ook met Anke Teirlick werd gevierd dat zij 40 jaar lesgeeft. Echter Pauline den Hartog troefde beide dames af met maar liefst 50 jaar lessengeven.

De topper van de avond was echter Lenie Tempelaar met maar liefst 70 jaar lidmaatschap. Lenie mag met recht de grondlegger van de afdeling ritmische gymnastiek van de vereniging worden genoemd. Onder haar leiding mocht de vereniging reeds in 1978 gymnaste Astrid aanleveren als deelneemster aan het wereldkampioenschap RG (ritmische gymnastiek). Het bleef niet bij deze ene afvaardiging. Vele jaren van internationale successen door O&O-leden volgden. De voorzitter bedankte Lenie dat zij de vereniging reeds ruim 40 jaar geleden kennis liet maken met de mogelijkheid om “internationals” te faciliteren bij de vereniging.

Na de vele loftuitingen sloot de voorzitter af met de een blik naar 2020. Dit jaar staat uiteraard in het teken van de Olympische zomerspelen, waarvoor zowel turnster Naomi Visser en turner Bart Deurloo zich reeds geplaatst hebben.

Aanvullende gegevens