Archief

Filter
 • Pauline den Hartog onze clubheld!

  Bij de door het AD georganiseerde verkiezing van clubheld in de amateursport heeft onze voorzitter Pauline den Hartog een mooie tweede plaats behaald in de gemeente Zwijndrecht met 233 stemmen. Nog belangrijker is dat zij daarbij een gemiddeld rapportcijfer kreeg van 9,64

  ...
 • Contributie per 1 april 2015

  Hierbij laten we u weten dat we aan de ledenvergadering van 04 maart j.l. hebben voorgesteld de contributie voor de recreanten vanaf 1 april 2015 minimaal te verhogen. Dit voorstel is aangenomen, waardoor de nieuwe bedragen er

  ...
 • Nieuw lesuur Ouder-en-kind

  Om de toenemende belangstelling voor “ouder-en-kind-gym” op te kunnen vangen heeft het O&O-bestuur besloten de bestaande lessen verder uit te breiden met een nieuwe lestijd.

  De nieuwe mogelijkheid is gevonden op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in de O&O-turnhal aan de

  ...
 • Juli 2014

  Geachte leden, ouders, verzorgers,

  Van de bestuurstafel
  Euforisch waren we na het NK-weekend in Ahoy Rotterdam en niet alleen na dit weekend ook de weekenden daarvoor waarbij zowel de 3 wedstrijdafdelingen; turnen dames, turnen heren en ritmische gymnastiek

  ...
 • O&O bestuur krijgt groen licht van haar leden

  Om een finaal fiat te verkrijgen voor het realiseren van een bijna verdubbeling van haar turnhal aan de Uilenvliet belegde het bestuur zaterdag 13 oktober jl. een buitengewone leden vergadering.

  Na het welkomwoord van voorzitter Pauline den

  ...

Aanvullende gegevens